Tutkimustietoa 2017-07-07T08:48:39+00:00

Tutkimustietoa

Ainutlaatuinen mediaympäristö, tunneside ja lukijakokemus!

Mainostajien mielestä sanomalehdellä on neljä (lähes) korvaamatonta vahvuutta, jotka ovat erittäin merkityksellisiä myös tulevaisuudessa.

1. Paikallisuus

 • Sanomalehdet tuntevat alueen ihmiset ja näiden tuote- ja mediakäyttäytymisen
 • Sanomalehtimainonta on tärkeää jakelutielle ja omalle henkilökunnalle
 • Paikallinen journalismi on merkityksellinen kiinnekohta lukijoille

 

2. Käyttöliittymä

 • Painetun lehden sisältöön keskitytään, se on osa me-timea, omaa henkilökohtaista aikaa
 • Yhä sekavammassa tietoviidakossa ja eritasoisten sisällöntuottajien maailmassa kaivataan jäsennettyjä, fiksujen ammattilaisten valmiiksi miettimiä paketteja
 • Painettu sanomalehti on ainutlaatuinen fyysinen ja visuaalinen kokemus

 

3. Näkökulma

 • Dataa on yllin kyllin, näkökulmia ei kaikilla –sanomalehdillä on!
 • Sanomalehdillä on arvomaailma ja mielipiteitä.
 • Arvostettujen toimittajien mielipiteitä halutaan lukea ja jakaa.

 

4.      Uutis – ja luotettavuusarvo

 • Kun halutaan kertoa jotain nopeasti
 • Statusarvo, joka kumpuaa perimästä ja luotettavuudesta
 • Laatujournalismi
 • Yhteiskunnallinen merkitys
 • Kotimaisuus

Lähde: Mainostajien haastattelututkimus 2015, Zeeland Family Insight/Sanomalehtien Liitto

 

Mistä mieluiten lukee, katsoo tai kuuntelee mainoksia?

IMG-mainokset-suomen-paikallismediat

 

Lukijoiden mielestä sanomalehtien erityisiä vahvuuksia lukijasuhteen jatkuvuuden kannalta ovat:

 • ajankohtainen
 • aktiivinen
 • antaa arjen puheenaihetta
 • arvostettu
 • asiantunteva
 • hyödyllinen
 • kiinnostava
 • laadukas
 • luotettava
 • minulle läheinen

Lähde: Sanomalehtien asiakassuhteen pysyvyys TRI*M 2015, TNS Gallup/Sanomalehtien Liitto

 

Haluatko viestilläsi olla tällaisessa ympäristössä?

Suomalaisten mielestä painetut sanomalehdet ovat arvostetumpia, asiantuntevampia, hyödyllisempiä, uskottavampia, luotettavampia, laadukkaampia, ajankohtaisempia, turvallisempia, sisällöltään laajempia, monipuolisempia ja läheisempiä kuin media-ala keskimäärin.

Lähde: Medioiden mielikuvat 2015/Sanomalehtien Liitto