Kampanjan rakentaminen

Suomen Paikallismediat Oy:n käyttäminen on mahdollista ilmoittamalla samalla kampanjalla vähintään viidessä Suomen Paikallismedioihin kuuluvassa lehdessä.

Samassa kampanjassa eri lehdissä julkaistavan aineiston tulee olla yhdenmukainen. Yhdenmukaisuudella tarkoitetaan samaan tuotteeseen tai palveluun liittyvää sisällöllisesti ja visuaalisesti yhdenmukaista ilmoituskokonaisuutta Suomen Paikallismedioiden eri lehdissä. Ilmoitustuotteita on saatavilla rajoitetusti.

Lehtikohtaisesti joustavia elementtejä ovat ilmoitustuote, ilmoituskoko sekä kierrosmäärä. Dealer-tietojen tai vastaavien, asiakkaan valtakunnalliseen tai maakunnalliseen ketjuohjaukseen liittyvien tietojen varioiminen on rajoitetusti mahdollista.

Ilmoitushinnat

Lehtikohtaisista bruttohinnoista vähennetään vuosisopimuksella sovittu vuosivolyymiin perustuva alennus. Lisäksi myönnetään mainos- mediatoimisto- tai suora-asiakkaan korvaus normaaliehtojen mukaisesti.

Asiakkaan lopullinen hinta muodostuu seuraavasti:
BRUTTOHINTA
– Volyymialennus %
= Nettohinta 1
– Media-/mainostoimiston tai suora-asiakkaan etu %
= LOPULLINEN NETTOHINTA (ALV 0 %)

Vuosivolyymiin perustuva alennus perustuu sopimusjakson aikana arvioidun ilmoittelun euromääräiseen nettoilmoitusvolyymiin. Sopimus koskee sopijayhtiön ja siihen konsernisuhteessa olevien tytäryhtiöiden ilmoittelua.

Vuosivolyymi € (netto) Volyymialennus
8 000 – 15 000
15 000 – 30 000
30 000 – 50 000
50 000 – 70 000
70 000 – 100 000
100 000 – 150 000
150 000 – 200 000
200 000 – 400 000
400 000 – 800 000
800 000
5 %
10 %
12 %
14 %
16 %
20 %
24 %
26 %
30 %
34 %

Tekniset tiedot

Minimikoko on 100 pmm. Lehtien ilmestymispäivät ja tekniset tiedot löytyvät nettisivuiltamme Sanomalehtemme -navigaatiolinkin alta.

Ilmoitusten sijoitus

Ilmoitukset julkaistaan pääsääntöisesti lehtien tekstiosiossa. Ilmoitus voidaan sijoittaa myös tekstin jälkeen, jolloin sovelletaan Suomen Paikallismedioiden perushintaa. Saat kauttamme myös sijoituksen etu- tai takasivuille sekä muille mahdollisille erikoispaikoille, mm. kesälehtiin ja teemanumeroihin. Pyydä näistä tarjous tapauskohtaisesti.

Media-, mainostoimiston tai suora-asiakkaan etu

Media- ja mainostoimistolle tai suora-asiakkaalle myönnetään 12–15 %:n suuruinen etu. Korvauksen saaminen edellyttää Suomen Paikallismedian ja tilaajan välisen yhteistyön sujuvuutta ja siihen vaikuttavien toiminnallisten ja laadullisten kriteerien toteutumista.

Ilmoitusmääräykset

Alkuperäiset ilmoitusmääräykset pyydämme toimittamaan Suomen Paikallismedioihin. Aineiston toimitustapa ja yhteyshenkilö on mainittava määräimessä.

Aikataulu

Ilmoitusmääräykset on toimitettava viimeistään kolme työpäivää ennen lehden ilmestymispäivää. Aineistot on toimitettava viimeistään kaksi työpäivää ennen ilmestymispäivää.

Peruutukset

Ilmoitus voidaan peruuttaa viimeistään kaksi työpäivää ennen lehden ilmestymispäivää. Etusivuille ja muille määräpaikoille tehdyt ilmoitusvaraukset lehtikohtaisten aikataulujen mukaan. Ilmoitusvarauksen tai –määräyksen peruuttaminen mainitun määräajan jälkeen ei vapauta ilmoitushinnan maksamisesta.

Aineistot

Mainostaja toimittaa painovalmiin digitaaliaineiston suoraan lehteen tai erikseen sovittaessa Suomen Paikallismedioihin. Mainostajan on huomioitava lehtien aineistovaatimukset ja varmistettava, että ilmoituksen koko, tiedostoformaatti, sekä värimalli ovat lehtien painovaatimusten mukaisia.

Korjaus- ja muutospyynnöt hyväksytään ainoastaan mainostajalta tai hänen valtuuttamaltaan edustajalta, esim. mediatoimistolta. Ilmoitushintoihin sisältyy valmiiksi tehtyjen paikallisten dealer-tietojen ja – logon vaihdot ilman eri veloitusta. Ilmoitusaineistoihin tehdyistä muista korjauksista ja muutoksista lehdet veloittavat oman hinnastonsa mukaan.

Laskutus

Suomen Paikallismediat laskuttaa kaksi kertaa kuukaudessa yhdellä laskulla kaikki siihen mennessä julkaistut ilmoitukset.

Arvonlisävero

Arvonlisävero lisätään laskuihin erillisenä eränä, joka on arvonlisävelvollisille ilmoittajille vähennyskelpoinen.

Maksuehdot

Maksuaika on 14 vrk netto, joka lasketaan laskun päiväyksestä. Suomen Paikallismediat varaa oikeuden muuttaa maksuehtoja. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Ilmoittaja ja mahdollinen välittäjä ovat yhteisvastuulliset maksujen suorittamisesta. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Maksuliikenne

Helsingin OP
IBAN: FI74 5780 1020 0259 64
SWIFT: OKOYFIHH

Maksun saaja
Suomen Paikallismediat Oy

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai ilmoittajasta tai välittäjästä johtuvista syistä voida julkaista, Suomen Paikallismediat tai lehdet eivät vastaa ilmoittajille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Suomen Paikallismedian ja lehtien vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Mainontaa koskeva lainsäädäntö ja säännöstö

Suomen Paikallismediat noudattaa ja soveltaa käyttöön Mainonnan kauppatapasuosituksessa mainittua lainsäädäntöä ja lehtikohtaisia julkaisusääntöjä

Hintojen voimaantulo

Suomen Paikallismedian ilmoitushinnat muodostuvat lehtikohtaisista voimassaolevista ilmoitushinnoista. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.